Support
Jolieofficial
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

อีกหนึ่งลูกค้าผู้มีอุปการะคุณของเรา โรงเรียนวิชาการโรงแรมแห่งโรงแรมโอเรียนเต็ล

Jolie.info@gmail.com | 26-02-2558 | เปิดดู 3848 | ความคิดเห็น 0

 นับเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทJolieofficialได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ากลุ่มองค์กรระดับชั้นนำในประเทศมากมาย เฉกเช่นเดียวกับโรงเรียนวิชาการโรงแรมแห่งโรงแรมโอเรียนเต็ล อีกหนึ่งลูกค้าผู้มีอุปการะคุณซึ่งสถาบันแห่งนี้มีหลักสูตรที่เปิดสอนหลายสาขาวิชา

 
 
 
 เกี่ยวกับสถาบัน
 เนื่องจากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย ช่วงเวลาเพียงไม่กี่ปีที่ผ่านมาส่งผลกระทบให้ความต้องการทางด้านห้องพักโรงแรมมีจำนวนสูงขึ้นอย่างมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายตัวด้านห้องพักในกรุงเทพ ซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากรัฐบาลในปี 2532 ทำให้มีการจ้างงานสูงถึง 41,378 ราย และในปี 2533 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้อนุมัติอีก 12 โรงแรม ซึ่งทำให้มีห้องพักเพิ่มอีกถึง 8,120 ห้อง และมีการกระจายของแรงงานเพิ่มขึ้นอีก 11,855 ราย 
     
    ในช่วงปี 2533-2535 กรุงเทพจะมีจำนวนห้องพักเพิ่มขึ้นอีก 6,160 ห้อง จะมีการต้องการแรงงานเพิ่มอีก 8,994 ราย จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าอุตสาหกรรมการโรงแรมเป็นส่วนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจของประเทศชาติ ผลประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับนอกเหนือจากมีอัตราการจ้างงานสูงขึ้นแล้ว ยังเป็นการช่วยกระจายเงินตราต่างประเทศ และนำไปสู่การพัฒนาของธุรกิจอื่นๆ เช่น การก่อสร้าง การคมนาคม การบริการเครื่องอุปโภค บริโภค หัตถกรรมต่างๆ การส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากร ปูชนียสถานและสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยอีกด้วย 
     
    นอกจากจะมีการขยายตัวเปิดสาขาใหม่ๆ ของเชนโรงแรมต่างๆ แล้ว ในอนาคตอันใกล้นี้โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลยังมีนโยบายที่จะขยายสาขาออกสู่ต่างจังหวัดและต่างประเทศด้วย และเพื่อการรองรับการขยายตัวของโรงแรมดังกล่าวทำให้โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลซึ่งเป็นผู้นำในวงการโรงแรมของประเทศไทย เห็นสมควรที่จะเข้าร่วมมือในการตอบสนองความต้องการของประเทศในด้านการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมโรงแรม เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและชำนาญในด้านงานบริการให้สมตามมาตรฐานของโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล

ทางโรงเรียนวิชาการโรงแรมแห่งโอเรียนเต็ลได้มอบความไว้วางใจในบริการด้านการออกแบบและผลิตยูนิฟอร์มของนักศึกษาในสถาบัน  จากผลงานการผลิตที่พิถีพิถันสอดคล้องนโยบายของสถาบันพร้อมการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพมาผลิต และด้วยบริการที่ประทับใจอีกทั้งการดูแลลูกค้าสม่ำเสมอจากJolie ทางโรงเรียนวิชาการโรงแรมแห่งโรงแรมโอเรียนเต็ล
จึงได้มอบความไว้วางใจให้Jolie ได้บริการอย่างต่อเนื่องจวบจนถึงปัจจุบัน
 
ขอขอบคุณลูกค้าผู้มีอุปการะคุณที่มอบความไว้วางใจในการออกแบบและผลิตยูนิฟอร์มคุณภาพ
ทางบริษัทจะรักษามาตราฐานการผลิตและการบริการให้สมกับที่ลูกค้าทุกองค์กรให้ความไว้วางใจ เสมอมา 
All Comments: 0 Pages: 1/0

รับออกแบบ ผลิตยูนิฟอร์มมาตรฐานสากล  โดยทีมงานผู้มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี : ยูนิฟอร์มพนักงาน ออฟฟิต ยูนิฟอร์มโรงแรม ยูนิฟอร์มโรงงาน ออกแบบยูนิฟอร์ม เสื้อช็อป โรงพยาบาล