Support
Jolieofficial
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ
Subject ผลงานภาครัฐ
Writer Jolie.info@gmail.com
Email Jolie.info@gmail.com
วันที่ 15.02.2015

 บริษัทโชลีออฟฟิเชียลภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลิตผลงานชุดยูนิฟอร์มให้กับเจ้าหน้าที่ในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ด้วยผลงานการผลิตที่มีคุณภาพและศักยภาพเป็นที่ประจักษ์ในองค์กรต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและภาคเอกชน

ในทั่วราชอาณาจักร  ทางกลุ่มลูกค้าผู้มีอุปการะคุณจึงมอบความไว้วางใจในคุณภาพของงานที่โชลีฯผลิตออกมาหลากหลาย

ไม่ว่าจะเป็นสูทหรือกางเกงทั้งชายและหญิง และที่สำคัญที่เรามีคือบริการหลังการขาย

 

กลับ

รับออกแบบ ผลิตยูนิฟอร์มมาตรฐานสากล  โดยทีมงานผู้มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี : ยูนิฟอร์มพนักงาน ออฟฟิต ยูนิฟอร์มโรงแรม ยูนิฟอร์มโรงงาน ออกแบบยูนิฟอร์ม เสื้อช็อป โรงพยาบาล